Diensten

Communicatie

Communicatie is boodschappen verzenden. Maar bereikt die boodschap wel het juiste publiek? En hoe ziet die boodschap er dan uit in de ogen van de ontvanger?

Goede communicatie is dus meer dan boodschappen verzenden; het is ervoor zorgen dat ze ook ontvangen worden, door de juiste mensen, en op de juiste manier geïnterpreteerd worden.

Het is daarom niet altijd evident om een boodschap op een heldere, begrijpbare manier over te brengen, zeker niet als het om complexe en genuanceerde informatie gaat. Temeer omdat je zelf al zodanig thuis bent in de materie dat het moeilijk in te schatten is hoe die boodschap bij een ander binnenkomt.

Een goede communicatie(strategie) is essentieel voor het slagen van een product, een concept, voor de vertaling naar de praktijk van veelbelovend onderzoek, etc. De framing, de toon, de positionering, en de terminologie bepalen hoe een boodschap overkomt, en de format en ingezette kanalen bepalen of ze al dan niet tot bij de juiste mensen terecht komt.

De communicatie(strategie) komt gewoonlijk ook aan bod in onze co-creatie sessies. Want wie is er beter geplaatst om zijn licht te laten schijnen op jouw boodschap, dan diegenen voor wie ze effectief bedoeld is?

Dankzij onze ervaring met het werken met consumenten enerzijds, en diverse opleidingen anderzijds, kunnen we als geen ander de vertaalslag maken van complexe informatie naar een format die voor iedereen verstaanbaar is. Wij bekijken jouw boodschap door de ogen van de ontvanger, en in combinatie met onze wetenschappelijke achtergrond gaan we op zoek naar de beste manier om deze over te brengen.

Voor bedrijven

Nieuwe producten, concepten of productgamma’s, waar de meerwaarde voor de consument niet direct herkenbaar is, zijn vaak moeilijk te verkopen. Dat kan gaan over duurzaamheidsaspecten, gezondheid en veiligheid, waar een consument eerder geneigd is om producten te kopen waar gemak, prijs en smaak primeren.

Om een compromis te willen sluiten op gemak of prijs, moet het daarom heel duidelijk zijn dat dit wel echt de moeite loont.

Wij helpen jou de goede manier te vinden om die meerwaarde klaar en duidelijk naar de klant te brengen.

 

Voor onderzoekers

Er gebeurt ontzettend veel razend interessant onderzoek. Jammer genoeg blijft die informatie vaak hangen in wetenschappelijke kringen, in eenzelfde vakgebied dan nog.

Het naar buiten brengen van onderzoeksresultaten op een manier die ook non-experten kunnen begrijpen, heeft nochtans veel voordelen. Niet alleen zal het ook worden opgepikt door experten in andere vakgebieden, waardoor interessante kruisbestuiving kan ontstaan, het zal ook de interesse aanwakkeren, waardoor meer mogelijkheden kunnen ontstaan voor bijvoorbeeld financiering en integreren van ‘citizen science’ in het onderzoek.

Aangezien wij geen experten zijn in jouw vakgebied, maar wel voldoende wetenschappelijke achtergrond hebben om de essentie te begrijpen, zijn we de ideale partner om samen op zoek te gaan naar de beste manieren om het onderzoek naar buiten te brengen.

Mogelijkheden

Wij zijn overtuigd van de kracht van visuele informatie. Door boodschappen te vertalen naar visuele elementen, infographics, filmpjes, demomateriaal of zelfs games, worden ze gemakkelijker behapbaar en toegankelijker. We werken daarom samen met grafische vormgevers, designers, filmmakers en game designers, die verder aan de slag kunnen met de informatie en de opzet die we voorstellen, en maken er iets moois van!

Bekijk ook onze andere diensten

Consumenten betrekken

Voor wie doe je wat je doet? Voor jezelf, omdat je het graag doet allicht, maar uiteindelijk vooral voor de burger, de consument, de maatschappij.Om te weten of je goed bezig bent, doe je er dus goed aan om nu en dan eens bij hen te polsen hoe zíj naar de zaken kijken. Of nog beter: om hen te betrekken bij het uitwerken van toekomstige producten, diensten of onderzoek.
Ontdek meer

Co-creatie als tool

Co-creatie, dat is samen creëren. Met je doelgroep van consumenten, met andere spelers uit de keten of partijen waar jouw organisatie mee samenwerkt, met experten, het kan allemaal.Door samen aan tafel te zitten, krijg je een veel objectiever zicht op je ideeën, en leer je die ook vanuit een andere hoek te bekijken. Zo krijg je een veel bredere, en completere visie op de mogelijkheden, noden en eisen van de markt, en hoe je daarop best kan inspelen.
Ontdek meer

Consultancy

Met meer dan 20 jaar ervaring op de teller in R&D, marketing, business development en het brede innovatielandschap hebben we heel wat expertise opgebouwd rond trends en markten, haalbaarheid van ideeën en design thinking. En die expertise delen we graag met jou. Neem snel een kijkje wat we voor jou kunnen betekenen.
Ontdek meer
Cookieconsent met Real Cookie Banner