Diensten

Bedrijven ondersteunen bij innovatie, dat kan nogal breed geïnterpreteerd worden. Hoe doen we dat dan concreet?

We vertrekken van de principes van design thinking. Voor wie niet goed weet wat hij/zij zich daarbij moet voorstellen: het is een alternatief voor de klassieke manier om nieuwe producten te ontwikkelen en diensten uit te werken, of om oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. De hamvraag daarbij is: ‘voor wie doe je dit allemaal’? Want bedrijven en organisaties willen toch producten maken en diensten aanbieden die mensen echt nodig hebben en willen? En onderzoekers willen ook dat hun onderzoek een meerwaarde heeft in de toekomst en voor onze maatschappij, niet?

Nog steeds een beetje vaag? Dan zetten we eventjes de belangrijkste kenmerken en verschillen met klassieke processen op een rijtje:

Schema van de stappen van Design Thinking

Klassieke ontwikkelingsprocessen kijken uiteraard ook naar de trends en voorkeuren van de consument of eindgebruiker. Design thinking gaat daar echter een pak verder in: die betrekt gebruikers in quasi elke fase van het proces, niet alleen kwantitatief, maar ook persoonlijk. En we vragen niet alleen feedback, we laten hen ook effectief meedenken, en luisteren naar hun kritiek en suggesties. Daarbij maken we ook komaf met het uitgaan van veronderstellingen: we proberen niet in hun plaats te denken, maar vragen wat zij denken. Een diepgaande kijk krijgen op de drivers en behoeften van de mensen is dus een essentieel element van dit proces (’empathise’).

Naast de gebruiker, staat ook het definiëren van het probleem, de uitdaging of de behoefte waarop we een antwoord willen bieden centraal. Zijn we wel de juiste vraag aan het beantwoorden? Iedereen is op zoek naar het gat in de markt, maar zit er ook een markt in dat gat? Kritisch zijn is de clue, want elke veronderstelling wordt uitgedaagd.

Verder kenmerkt het zich ook door een verregaande concretisering van uitdaging en oplossing. Dat wil zeggen dat er voortdurend gewerkt wordt met prototypes, gedetailleerde scenario’s en het maken van analogieën naar vergelijkbare situaties. Dit alles om probleem en oplossing zo snel mogelijk, zo concreet mogelijk te maken. Zeker omdat je werkt met gewone mensen, die beter kunnen meedenken als ze de situatie goed kunnen visualiseren en ervaren.

Tenslotte is, in tegenstelling tot klassieke lineaire ontwikkelingsprocessen, het design thinking proces zeer iteratief. Wanneer we merken dat we niet meer helemaal op het juiste pad zitten en/of de noden niet meer helder voor ogen hebben, keren we op onze stappen terug. En door veel feedbackmomenten in te lassen, heb je dat dan ook snel in de gaten, vooraleer je massa’s hebt geïnvesteerd in productie en lancering.

Welk soort vragen kan je ermee beantwoorden?

  • Ik heb een idee voor een nieuw product of dienst. Is daar een markt voor? Welk type mensen kan ik hiermee bekoren en hoe werk ik dit het beste uit?
  • Sluiten mijn huidige producten of diensten nog wel aan bij de noden van het publiek? Moet ik mij anders positioneren of mijn product(gamma) of diensten aanpassen om beter aansluiting te vinden bij de mensen?
  • Hoe kunnen we vooruitstrevende innovaties het best introduceren bij de mensen? Welke elementen van een nieuwe technologie kunnen argwaan opwekken en hoe kan je de mensen de voordelen doen inzien?
  • Hoe kan je mensen ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes? Welke hindernissen zien ze en hoe counter je die?

Hoe gaan we te werk?

We gaan resoluut voor die diepgaande inzichten in de vragen en wensen van de consumenten, en hoe zij naar jouw bedrijf of organisatie, producten, diensten en communicatie kijken. En hoe ze zelf die wensen zouden invullen, versus hoe jij dat zelf zou doen. We doen dat met een combinatie van co-creatie sessies en bevragingen. Op die manier verzamelen we zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. Het eerste leert je vooral waar verschillende soorten mensen naar op zoek zijn, waardoor ze getriggerd worden en hoe zíj jouw producten en concepten zien. Het tweede geeft meer info over wie, wat, waar verkiest, en hoe groot die groepen en markten dan wel niet zijn.

Icoontje co-creatie wit

Co-creatiesessies zijn onze eigen specialiteit. We kunnen daarvoor rekenen op een pool van vrijwilligers – onze ‘inventors’ – met verschillende achtergronden en profielen, die zich engageerden om samen met jullie na te denken over nieuwe producten, gamma’s, diensten en andere uitdagingen. Of anders kunnen we de co-creatie sessies ook organiseren met klanten, leveranciers of partners, wanneer dat meer relevant is. Maar we leggen ons ook toe op andere vormen van kwalitatief onderzoek, zoals diepte-interviews, dialogen modereren tussen burgers en experten, en gebruikerservaringen verzamelen.

Maar ook voor kwantitatieve informatie, analyses en validaties kan je bij ons terecht. Via onze partners hebben we toegang tot heel wat tools en mogelijkheden om tot een zo compleet mogelijk plaatje te komen. Zo kunnen we ook surveys lanceren via een app, online feedback verzamelen of informatie uit het wereldwijde web analyseren. Of we kunnen onze partners inzetten om feedback te krijgen over de smaak, geur en andere sensorische aspecten – want die zijn nu eenmaal cruciaal bij heel wat producten.

Wat zich vertaalt in onze diensten

Consumenten begrijpen en betrekken

Voor wie doe je wat je doet? Voor jezelf, omdat je het graag doet allicht, maar uiteindelijk ook voor de burger, de consument, de maatschappij.

Om te weten of je goed bezig bent, doe je er dus goed aan om nu en dan eens bij hen te polsen hoe zíj naar de zaken kijken. Of nog beter: om hen te betrekken bij het uitwerken van toekomstige producten, diensten of onderzoek.

Co-creatie

Co-creatie is samen creëren. Samen aan tafel zitten met andere partijen, zoals jouw eindconsument. Want nieuwe producten, productconcepten of gamma’s op de markt brengen is niet evident, zeker niet als het om basisproducten gaat, zoals voeding.
Door samen aan tafel te zitten, krijg je een veel objectiever zicht op je ideeën, en leer je die ook vanuit een andere hoek te bekijken. En dan is de kans dat je de bal misslaat ineens een pak kleiner.

Communicatie

Het is niet omdat een boodschap voor jou duidelijk is, dat dat voor de rest van de wereld ook zo is. Het is als expert op jouw eigen domein ook niet gemakkelijk om in te schatten hoe veel – of hoe weinig – anderen weten, en hoe een boodschap bij hen binnenkomt.
Onze expertise ligt in het maken van de vertaalslag van complexe informatie naar een boodschap die voor iedereen verstaanbaar is.

Consultancy

Na meer dan 15 jaar zwerven door R&D en marketing afdelingen en het innovatielandschap hebben we heel wat expertise opgebouwd rond trends en markten, haalbaarheid van ideeën en design thinking. En die expertise delen we graag met jou. Neem snel een kijkje wat we voor jou kunnen betekenen.