Diensten

Alicerabbit aan de telefoon

Alvorens in onze diensten te duiken, eerst een beetje uitleg over hoe we hierbij te werk gaan.

We vertrekken van het principe van design thinking, en dat is meer dan gewoon een hip modewoordje. Langs de ene kant zetten we de gebruiker centraal om tot betere oplossingen te komen. Anderzijds luisteren we ook naar de visies en oplossingen van andere betrokkenen.

Maar wat bereik je er nu mee?

  • Doordat je consumenten en andere partijen al van bij het begin betrekt, verbetert de kwaliteit van de innovaties en oplossingen. Je zal er dus sneller ‘boenk op’ zitten, omdat je het probleem vanuit verschillende kanten hebt bekeken, en niet alleen de jouwe.
  • De risico’s van (vooruitstrevende) oplossingen en innovaties zijn dan ook een pak minder groot.
  • Je krijgt een breder netwerk, een ruimere kijk op je eigen business waardoor je als organisatie flexibeler wordt, en beter kan aanpassen aan toekomstige veranderingen en uitdagingen.

Hoe gaan we dan concreet te werk?

Wij willen jou zo veel mogelijk inzicht geven in de vragen en wensen van de consumenten, en hoe zij naar jouw bedrijf, producten en communicatie kijken. We doen dat met een combinatie van co-creatie sessies en bevragingen. Op die manier verzamelen we zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. Het eerste leert je vooral waar mensen naar op zoek zijn, waardoor ze getriggerd worden en hoe zij jouw producten en concepten zien. Het tweede geeft meer info over wie, wat, waar verkiest.

Icoontje co-creatie wit

Co-creatiesessies zijn onze eigen specialiteit. We kunnen daarvoor rekenen op een pool van vrijwilligers – onze ‘inventors’ – met verschillende achtergronden en profielen, die zich engageerden om samen met jullie na te denken over nieuwe producten, gamma’s en andere uitdagingen. Of anders kunnen we de co-creatie sessies ook organiseren met klanten, leveranciers of partners, wanneer dat meer relevant is.

Voor de kwantitatieve informatie kunnen we terecht bij een aantal partners die zich hier specifiek op toeleggen. Zoals BUFFL, die met behulp van een appje snel feedback kan verzamelen bij de ‘BUFFL herd’ en waardoor je snel inzicht krijgt of je concept eerder een ‘no’ is dan een ‘go’, of omgekeerd. Door de grote hoeveelheid aan data kunnen hier ook statistische analyses op gebeuren.

Of VG Sensory, die mensen op professionele manier jouw producten voorschotelt en hen daarover een oordeel laat vellen – want smaak is nu eenmaal cruciaal als het om voeding gaat.

Wat zich vertaalt zich in onze diensten

Co-creatie

Co-creatie is samen creëren. Samen aan tafel zitten met andere partijen, zoals jouw eindconsument. Want nieuwe producten, productconcepten of gamma’s op de markt brengen is niet evident, zeker niet als het om basisproducten gaat, zoals voeding.
Door samen aan tafel te zitten, krijg je een veel objectiever zicht op je ideeën, en leer je die ook vanuit een andere hoek te bekijken. En dan is de kans dat je de bal misslaat ineens een pak kleiner.

Communicatie

Het is niet omdat een boodschap voor jou duidelijk is, dat dat voor de rest van de wereld ook zo is. Het is als expert op jouw eigen domein ook niet gemakkelijk om in te schatten hoe veel – of hoe weinig – anderen weten, en hoe een boodschap bij hen binnenkomt.
Onze expertise ligt in het maken van de vertaalslag van complexe informatie naar een boodschap die voor iedereen verstaanbaar is.

Consultancy

Na meer dan 15 jaar zwerven door R&D en marketing afdelingen en het innovatielandschap hebben we heel wat expertise opgebouwd rond trends en markten, haalbaarheid van ideeën en design thinking. En die expertise delen we graag met jou. Neem snel een kijkje wat we voor jou kunnen betekenen.

Compleet plaatje

Innovatie is een heel proces. Dit proces kunnen we voor jou opdelen in een aantal concrete stappen. Door samen te werken met partners en onze kennis en expertise te combineren, kunnen we jou helpen het volledige traject uit te werken, van het eerste idee tot go-to-market strategie.