Communicatie

Het is niet altijd evident om een boodschap op een heldere, begrijpbare manier naar het publiek te brengen, zeker niet als het om complexe en genuanceerde informatie gaat. Temeer omdat je zelf al zodanig thuis bent in de materie dat het moeilijk in te schatten is hoe die boodschap bij een ander binnenkomt.

Onze expertise ligt in het maken van de vertaalslag van complexe informatie naar een format die voor iedereen verstaanbaar is. Wij bekijken jouw boodschap door de ogen van de ontvanger, en in combinatie met onze wetenschappelijke achtergrond gaan we op zoek naar de beste manier om deze over te brengen.

Voor bedrijven

Nieuwe producten, concepten of productgamma’s waar de meerwaarde voor de consument niet direct herkenbaar is, zijn vaak moeilijk te verkopen. Dat kan gaan over duurzaamheidsaspecten, gezondheid en veiligheid, waar een consument eerder geneigd is om producten te kopen waar gemak, prijs en smaak primeren. Om een compromis te willen sluiten op gemak of prijs, moet het daarom heel duidelijk zijn dat dit wel de moeite loont.

Wij helpen jou de goede manier te vinden om die meerwaarde klaar en duidelijk naar je klant te brengen.

Voor onderzoekers

Er gebeurt ontzettend veel razend interessant onderzoek. Jammer genoeg blijft die informatie vaak hangen in wetenschappelijke kringen, in eenzelfde vakgebied dan nog. Het naar buiten brengen van onderzoeksresultaten op een manier die ook non-experten kunnen begrijpen, heeft nochtans veel voordelen. Niet alleen zal het ook worden opgepikt door experten in andere vakgebieden, waardoor interessante kruisbestuivingen kunnen ontstaan. Het zal ook de interesse aanwakkeren, waardoor meer mogelijkheden kunnen ontstaan voor financiering en integreren van ‘citizen science’ in het onderzoek.

Aangezien wij geen experten zijn in jouw vakgebied, maar wel voldoende wetenschappelijke achtergrond hebben om de essentie te begrijpen, zijn we de ideale partner om samen op zoek te gaan naar de beste manieren om het onderzoek naar buiten te brengen.

Megafoons aan een paal

Mogelijkheden

Wij zijn overtuigd van de kracht van visuele informatie. Door boodschappen te vertalen naar visuele elementen, infographics, filmpjes, demomateriaal of zelfs games, worden ze gemakkelijker behapbaar en toegankelijker. We werken daarom samen met grafische vormgevers, designers, filmmakers en game designers, die verder aan de slag kunnen met de informatie en de opzet die we voorstellen, en maken er iets moois van!

Bekijk ook onze andere diensten