Ons onderzoek

Zowel met kwalitatief als kwantitatief onderzoek kunnen we je verder helpen. Daar waar je met kwantitatief onderzoek vooral de ‘what?’ gaat beantwoorden, krijg je met kwalitatief onderzoek een beter antwoord op de ‘why?’ en de ‘how?’.

Co-creatie brainstorms

Co-creatie brainstorms staan bij ons regelmatig op het programma. We nodigen daarbij 12 à 15 mensen met een specifiek profiel uit om in een ontspannen sfeer, met een hapje en een drankje, samen met jullie te brainstormen over jullie concepten. De deelnemers krijgen de kans om hun mening en visie te delen, en kunnen spelenderwijs ook zelf mogelijkheden en ideeën naar voor schuiven. Een sessie duurt gewoonlijk zo’n  3,5 uur, en gaat doorgaans buiten de werkuren door. De brainstorm kan ook online doorgaan op een vast tijdstip, maar is dan beperkter in mogelijkheden en duurt wat minder lang.

Online co-creatie workshops

Sinds COVID kan alles online, dus ook co-creatie workshops. Het verschil met een brainstormsessie is dat de workshop gedurende een bepaalde tijd open staat, bijvoorbeeld een week, zodat de  deelnemers de oefeningen kunnen doen wanneer het voor hen het beste past. Gedurende de looptijd van de workshop kan er op verschillende manieren met ons, en met elkaar geïnterageerd worden, en kan er op tal van manieren input worden geleverd, gaande van bevragingen tot het maken van virtuele prototypes, commentaar leveren op beeldmateriaal, of zelf beeldmateriaal verzamelen en bewerken.

Diepte-interviews

Bij een diepte-interview worden de deelnemers individueel benaderd, waardoor ze niet gehinderd zijn om vrijuit hun verhaal te doen, noch beïnvloed (maar ook niet geïnspireerd) worden door de andere deelnemers in het onderzoek. Een diepte-interview duurt zeker één à anderhalf uur, en kan zowel fysiek als online doorgaan.

Customer experiences

Aansluitend bij een co-creatie brainstorm, in het kader van een online workshop of tijdens een diepte-interview, kunnen we aan de deelnemers vragen om producten uit te testen, te proeven en ermee te experimenteren. Door niet alleen aandacht te besteden aan wát ze doen, maar ook waaróm ze dat doen, krijg je een diepgaand inzicht in de ervaringen van de klant.

Leefwereld discovery

Net zoals voor de customer experience, kunnen we ook aan de deelnemers vragen om hun specifieke context te schetsen, en de customer journey uit te stippelen zoals ze die zelf ervaren. Aan de hand van beeldmateriaal en feedback rond de motivatie van gemaakte keuzes, kan je een goed beeld krijgen op de leefwereld van de consument, en hoe die het beslissingsproces van dagdagelijkse keuzes doorloopt.

Aha-erlebnissen

In ons kwalitatief onderzoek vertrekken we quasi uitsluitend van open vragen, en laten we de deelnemers veel vrijheid om de opdracht in te vullen zoals ze dat zelf het liefst doen. Dat geeft resultaten die verre van straightforward zijn om te verwerken, maar die vaak bol staan van de ‘aha-erlebnissen’, of ‘zo had ik het nog nooit bekeken’ ervaringen. Door mensen zo min mogelijk in een keurslijf te steken, kom je erg veel te weten over percepties en interpretaties, en hoe anderen een bepaalde context invullen.

Voor kwantitatief onderzoek kan je ook bij ons terecht. Hiervoor maken we gebruik van tools en platformen van onze partners waarmee we op een representatieve manier data kunnen verzamelen. Op die manier kunnen we grote groepen van mensen bereiken in zowel binnen- en buitenland.

Quick surveys
(korte bevragingen via een app)

Met een quick survey krijg je snel – kwestie van een paar dagen – feedback op prangende vragen, zoals wie zich aangesproken voelt tot je concept, hoe groot die groep is, wat ze goed of net niet goed vinden, waarom ze dat vinden, en vul zelf maar aan. Een quick survey bestaat maar uit een vijftal vragen, en wordt door de deelnemers ingevuld tussen de soep en de patatten via een appje.

Online bevragingen

Online bevragingen zijn langer dan een quick survey – duren dus ook langer om in te vullen – en worden daarom via e-mail verstuurd. Té lang maken we die ook liever niet, want dan wordt dat enkel ingevuld door de supergemotiveerden, en dan is dat niet meer zo representatief. Onze achtergrond in zowel technische kennis als marktonderzoekstechnieken laat ons toe om het maximum te halen uit een bevraging, zonder al te sturend te werken. Kan gebruikt worden onder andere om de doelgroep te verkennen, de belangrijkste pijnpunten te pinpointen, om veronderstellingen te checken, of ideeën te valideren.

Smaakonderzoek

Eten moet smakelijk zijn, dus ook dat moet onderzocht worden. Maar ook bij cosmetica en huishoudproducten is bijvoorbeeld de geur van tel. Smaakonderzoek is een vak apart, waar de juiste kennis en middelen voor nodig zijn om goed te doen. Gelukkig hebben we partners die daar gespecialiseerd in zijn, en op een professionele en correcte wijze smaakonderzoek bij consumenten kunnen doen. Zelf kunnen we je wel begeleiden in het inpassen van smaakonderzoek in je traject, niet alleen wanneer je dat doet, maar ook welke mogelijkheden er zijn.

Home use testing

Home use testen kan je zowel kwalitatief als kwantitatief aanpakken. De kwalitatieve testen nemen we voor eigen rekening, maar voor kwantitatieve testen doen we ook beroep op onze partners. Voor bepaalde producten kan je namelijk de producten moeilijk testen los van hun context, en is het beter om feedback te krijgen bij effectief gebruik, zoals pakweg bakvetten, pampers of dagcrèmes. Ook hier kunnen we je steeds begeleiden bij de vraag wanneer je dergelijke testen best inschakelt, en op welke manier (kwalitatief of kwantitatief, juiste doelstellingen en vragen definiëren, …).